CITY SECURITY VINNER VAKTHOLD PÅ HIOA

Det er en glede for oss å melde at Høgskolen i Oslo og Akershus har valgt City Security som leverandør av vektertjenester til deres bygg.

– Vi er veldig fornøyd med at HIOA har valgt oss, og vi vil i løpet av kort tid koordinere arbeidet med dem om oppstart. Det gjenstår nå kun noen formelle avklaringer i forbindelse med leveransen, sier daglig leder Anders Ek.

Høgskolen i Oslo og Akershus lyste i juni/juli ut en anbudsrunde for leverandører som kan levere vektertjenester til flere bygg med streifvakthold og mobile vektertjenester. Oppstart for vaktholdet er planlagt 1. oktober 2016.